Fotobanner

SNL en het Elde College

Het onderwijs kampt met een terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor een technische vervolgopleiding na het VMBO. Voor het bedrijfsleven is dit een probleem; er is namelijk grote behoefte aan gekwalificeerde technici. SNL Group en het Elde College hebben de handen ineen geslagen om hier verandering in te brengen. 

Om leerlingen op te leiden tot echte vakmensen en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren, is medio 2015 een onderwijsvernieuwing in het VMBO doorgevoerd. Door middel van zogenaamde vakmanschapsroutes kunnen leerlingen met een jaar korter studeren toch al het MBO2 niveau halen.

Het Elde College geeft invulling aan deze vakmanschaproutes door leerpleinen te realiseren, waaronder een op het gebied van Produceren, Installeren en Energie: PIE. het opniveau brengen van deze PIE-leerlingen vraagt niet alleen om een investering vanuit het onderwijs, maar ook vanuit het bedrijfsleven.

Vanuit SNL Group hebben we daarom drie TIG lasapparaten, lasmateriaal en bijbehorende lesstof ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen de leerlingen het vak leren met de nieuwste technieken en faciliteiten. Daarnaast organiseren we binnen onze bedrijven regelmatig rondleidingen en zetten we ons actief in om het niveau hoog te houden en mede te bepalen wat belangrijk is voor de opleiding.

Door theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen hopen we samen met het Elde College de leerlingen te enthousiasmeren voor het vak!